My Photo

Vorming - Training

Boek KM

  • Kennismanagement, de vierde golf.

« 26 & 27 maart 1999: Kennismanagement in een informatie en communicatie omgeving | Main | 21 October 1999: Wijsheid zit niet in boeken, maar in de uitwisseling van kennis »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

Blog