My Photo

Vorming - Training

Boek KM

  • Kennismanagement, de vierde golf.

« Overdracht van craftmanship - een moderne visie op de relatie tussen "leerling" en "meester" (21 oktober 2010) | Main | Kennismanagement - Openbare besturen & social profit (15 maart 2011) »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

Blog